تبلیغات

لیونل مسی - الفاظ کوچه خیابانی !

فرهنگستان اصطلاحات كوچه بازاری و واژه های مترادف

 ییهو = یكدفعه
غلامم/چاكرم / نوكرم/مخلصم = ابرازعلاقه ی دوستانه ی الوات

الوات = ج لات/لاته


لات = فردی كه سر چهارراه می نشیند

گنده لات = فردی كه در جرگه ی الوات سر امد است

ددر = مهمانی

ددری = فردی كه زیاد به مهمانی میرود

ممل = محمد


چرمنگ = كسی كه زود فریب میخورد/ایضا:ببو گلابی/هالو

اوبس : خیلی خوب .خیلی جالب. خیلی با حال

اوبس اوبسه :خیلی خوبه

یوبس : عبوس و بد اخلاق

پوز زنی : رو کم کنی

فکش خورد زمین : حالش گرفته شد. روش کم شد

رفیق دنگ : رفیق فاب دوستان بسیار صمیمی

بخواب تو جوب بابا ! : بنشین سر جات ساکت باش. شلوغ نکن

بخواب تو جوب ، ماهی شو برو : همون بخواب تو جوب بابا یكم مهربون ترش

آخرشه : اندشه . نهایتشه

آشغال كله : احمق

آشغالانس : ماشین آشغالیهای جدید با چراغ گردون
آمار دادن :راه دادن نخ دادن
آویزون : چتر کسی که بدون دعوت همه جا میرود
اویزون شدن :چتر شدن
اخ کن: رد كن بیاد پول رو سریع بده

سوسول/فوفول /اوا خواهر=تظاهرات زنانه در جمال مردان(چی گفتم كف كردی جون داداش )


چقلمه/سقلمه=اگاه كردن بغل دستی ان سان كه كسی متوجه نشود

چلمبه=مچاله شده

چلقوز/شلقوز/زاقارت=فردی كه ظاهر مناسبی ندارد باطن را خدای داند و بس(بابا دمت گرم)

دمت گرم=زنده باشی/نفست گرم باشد

قر وقاطی = انچه از اخطلاط پدید اید


گیجگالو= كسی كه زود فریب میخورد

قلقلی= تپل

ژیگول=انكه از لحاظ ظاهر برازنده باشدPowered by WebGozar